Metodický deň (25. 5.) - pozvánka

Diecézny katechetický úrad v Bratislave pozýva všetkých kňazov, učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy a katechétov na metodický deň, ktorý sa uskutoční dňa 25. mája 2016. Je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy.

Účasť na metodickom dni je potrebné potvrdiť alebo ospravedlniť. Môžete využiť elektronický formulár

Výtvarná súťaž "Biblia očami detí a mládeže" - výsledky

Dňa 22.IV.2016 sa v priestoroch Diecézneho katechetického úradu Bratislavskej arcidiecézy uskutočnilo diecézne kolo výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“.

Odborná porota v zložení: akademický maliar, umelecký výtvarník, grafik, Pavol Rehák, výtvarník Cyril Uhnák a riaditeľ DKÚ Jozef Adamkovič, hodnotili celkom 253 výtvarných prác.

Prvé tri práce z každej kategórie postúpia do celoslovenského kola.

Stránky

Videá