Aktualizovaný KOMENTÁR KU KRITÉRIÁM HODNOTENIA SCÉNKY PRE BO 2015/2016 pre ZŠ a SŠ.

V prílohe nájde aktualizovaný Komentár ku kritériám scénky pre Biblickú olympiádu 2015/2016 pre základné aj stredné školy.

Táto aktualizácia bola schválená na zasadnutí Odbornej komisie Biblickej olympiády v Spišskom Podhradí 27.1 - 28.1.2016.

Zdroj: www.kpkc.sk

 

Stránky

Videá