Celoslovenské kolo Biblickej olympiády

V dňoch 5.-7. mája 2015 sa v Melčiciach-Lieskovom v kláštore sestier Františkánok uskutočnilo celoslovenské kolo Biblickej olympiády.

V utorok začal obedom program pre súťažiacich zo základných škôl. Po obede išli deti na exkurziu na hrad Beckov a potom v miestnom kostole mali sv. omšu, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Po večeri bolo stretnutie, pri ktorom sa súťažiace družstvá navzájom predstavili a povedali, ako sa na súťaž pripravovali, čo ich z prečítaných kníh najviac zaujalo, a naopak, čo im pri štúdiu robilo problém.

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2014/2015

V dňoch 5.-7. mája 2015 sa v Melčiciach-Lieskovom v kláštore sestier Františkánok uskutočnilo celoslovenské kolo Biblickej olympiády.

V utorok začal obedom program pre súťažiacich zo základných škôl. Po obede išli deti na exkurziu na hrad Beckov a potom v miestnom kostole mali sv. omšu, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Po večeri bolo stretnutie, pri ktorom sa súťažiace družstvá navzájom predstavili a povedali, ako sa na súťaž pripravovali, čo ich z prečítaných kníh najviac zaujalo, a naopak, čo im pri štúdiu robilo problém.

Farské kolá - Biblia pre všetkých 2015

Blíži sa termín farských kôl biblickej súťaže „Biblia pre všetkých“.

Farské kolá sa uskutočnia 24. – 26. apríla 2015.
Pripomíname, že otázky farského kola budú zostavené z výberu motivačných a aplikačných otázok, uverejnených na webovej stránke DKÚ Bratislava. Teda súťažiaci budú súťažiť z databázy otázok, ktoré už raz riešili alebo mohli riešiť. 

Stránky

Videá