Milosrdný rok

MILOSRDNÝ ROK - duchovná príprava na SDM Krakov 2016

2013 – 2016: tri roky čakania na ďalšie Svetové dni mládeže, tri roky duchovnej prípravy na najväčší sviatok mladej Cirkvi. Tri roky = tri blahoslavenstvá. Blahoslavení chudobní v duchu, blahoslavení čistého srdca a napokon blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo (porov. Mt 5, 7).

Výtvarná súťaž "Biblia očami detí a mládeže" - výsledky.

Dňa 21. IV. 2015 sa v priestoroch Diecézneho katechetického úradu Bratislavskej arcidiecézy uskutočnilo diecézne kolo výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“.

Odborná porota v zložení: akademická maliarka Iva Štrbová Jarošová, akademický maliar, umelecký výtvarník, grafik, Pavol Rehák a riaditeľ DKÚ Jozef Adamkovič, hodnotili celkom 137 výtvarných prác.

Prvé tri práce z každej kategórie postúpia do celoslovenského kola.

Stránky