Informácie z metodického dňa

 

Dňa 10.2.2018 sa uskutočnil v aule Benedikta XVI. CMBF UK v Bratislave metodický deň pre katechétov Bratislavskej arcidiecézy. Počas tohto dňa odzneli dve prednášky:

1. Doc. Dr. Ludvik Dřímal, Th.D
Téma: Školní výuka náboženství a katecheze: společné prvky a odlišnost

 

2. ThLic. Jozef Pajerský

Téma: Synoda o mladých