Výsledky diecézneho kola výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže 2017/2018

Dňa 18.4.2018 sa v priestoroch Diecézneho katechetického úradu Bratislavskej arcidiecézy uskutočnilo diecézne kolo výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“.
Odborná porota v zložení: akademický maliar, umelecký výtvarník, grafik, Pavol Rehák, akademický maliar Cyril Uhnák a pracovníci DKÚ, hodnotili celkom 291 výtvarných prác.
 

Prvé tri práce z každej kategórie postúpia do celoslovenského kola.

Vzhľadom na kvalitu spracovania, nápaditosti a originálnosti biblických námetov, porota sa rozhodla udeliť okrem prvých troch miest aj cenu poroty.

Víťazom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a zároveň všetkým ďakujeme za zapojenie sa do súťaže.

Kolektív DKÚ

Víťazné práce diecézneho kola Biblia očami detí a mládeže

1. kategória

1.Dávid Luis Skurák, MŠ sv. Vincenta de Paul, Chlumeckého 12, Bratislava , 82103, Názov práce: Utíšenie búrky na mori

2.Nina Júnošová, MŠ Unín 420, 90846, Názov práce: Sen pekára

3.Alžbeta Angyalová, MŠ sv. Vincenta de Paul, Chlumeckého 12, Bratislava , 82103, Názov práce: Utíšenie búrky na mori

 

2. kategória

1.Alexandra Némethová, ZŠ s MŠ s VJM Vetvárska 7, 82106 Bratislava, Názov práde: Búrka na mori

2.Klára Čierniková, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava 84104, Názov práce: Rebeka zosadla z ťavy a dala si závoj 

3.Jázmin Bomba, ZŠ s MŠ s VJM Vetvárska 7, 82106 Bratislava, Názov práce: Ježišove podobenstvá

 

3. kategória

1.Júlia Petrušková, Nina Frankovičová, Spojená škola sv.Vincenta de Paul, Bachova 4, 82103 Bratislava, Názov práce: Poslušnosť Božiemu hlasu cez anjelov

2.Kristína Hricová, SpŠ sv.Františka z Assisi, Karloveská 32, 84104 Bratislava, Názov práce: Rybolov

3.Adela Glozneková, ZŠ Na bielenisku, 90201 Pezinok, Názov práce: Faraónov sen

 

4. kategória

1.Alžbeta Bročková, SpŠ sv.Františka z Assisi, Karloveská 32, 84104 Bratislava, Názov práce: Radosť z nájdenej stratenej ovce

2.Veronika Krúžeková, SpŠ sv.Františka z Assisi, Karloveská 32, 84104 Bratislava, Názov práce: Podobenstvo o stratenej ovci

3.Anna Kachútová, SpŠ sv.Františka z Assisi, Karloveská 32, 84104 Bratislava. Názov práce: Poslušnosť

 

5. kategória

1.Tamara Spuchláková, ZŠ  Dr.J.Dérera, ul.gen.M.R.Štefánika 7, Malacky 90101, Názov práce: Druhý príchod Krista

2.Andrea Vašková, ZŠ Tupolevova 20, 85101 Bratislava, Názov práce: Jakubov sen

3.Alexandra Kardošová, ZŠ Mateja Bela, Kláštorná 4, Šamorín 93101, Názov práce: Ježiš uzdravuje slepého

 

8.A. kategória

3. Viktor Gajdács, ŠZŠ – SAI Pomlejská cesta 1, Šamorín 93101, Názov práce: Sv. Jozef