BIBLIA PRE VŠETKÝCH - farské kolá

Blíži sa termín farských kôl biblickej súťaže „Biblia pre všetkých“.

Farské kolá sa uskutočnia 27. – 29. apríla 2018.

Pripomíname, že otázky farského kola budú zostavené z výberu motivačných a aplikačných otázok uverejnených na webovej stránke DKÚ Bratislava. Teda súťažiaci budú súťažiť z databázy otázok, ktoré už raz riešili alebo mohli riešiť. 

 

Prajeme vám požehnaný čas nad Božím slovom vo vašich farských spoločenstvách.

V prílohe nájdete postupový kľúč do dekanátneho kola.