TUMBA pre mladých - svedč o Bohu jedinečným spôsobom

Dávame do pozornosti Týždeň Cirkvi pre mládež, v ktorom Bratislavská animátorská škola pozýva mladých zapojiť sa do súťaže - TUMBA. Mladí môžu súťažiť v tímoch a ich úlohou bude plniť úlohy, ktoré dostanú na začiatku týždňa. Bude sa jednať o zábavné dobrodružné úlohy, ale aj úlohy ktoré majú za cieľ motivovať mladých zaujímať sa viac o svoje okolie, byť nápomocní, konať dobro aj so svojimi priateľmi a hodnotne tráviť čas. 

 

Príprava na birmovku - ponuka pre kňazov a animátorov

Milí kňazi, farári, duchovní správcovia,

radi by sme Vám ponúkli komplexný model prípravy na birmovku s metodickým materiálom, s pomôckami a pracovnými listami, ktoré priebežne dopĺňame. Stretnutia s birmovancami a práca so samotným materiálom si vyžaduje správne uchopenie celej myšlienky, základných princípov celej prípravy a správneho prístupu k birmovancom. Ponúkame Vám preto možnosť individuálnych stretnutí na vovedenie do celého programu na diecéznom katechetickom úrade alebo vo Vašej farnosti a ...

 

Stránky