Katechetické inšpirácie na február

Ponúkame Vám katechetické pomôcky k februárovým svätcom a na nedeľnú katechézu.

Vhodné pre katechézu s deťmi v rodine, katechézu vo farnosti aj na školské vyučovanie náboženstva.

 

 

 

 

 

 

Katechéza pre deti

Sv. Roman - pracovný list pre deti

Sv. Veronika - pracovný list pre deti

Sv. Blažej - pracovný list pre deti

Sv. Agáta - pracovný list pre deti

Sv. Školastika - pracovný list pre deti

Sv. Benedikt opát - pracovný list pre deti

Sv. Valentín z Terni - pracovný list pre deti

Popolcová streda - pracovný list pre deti

 

5. nedeľa cez rok A -  pracovný list pre deti

6. nedeľa cez rok A - pracovný list pre deti

7. nedeľa cez rok A - pracovný list pre deti

1. pôstna nedeľa A - pracovný list pre deti

 

Katechéza pre dospelých

Obetovanie Pána - Hromnice

5. nedeľa cez rok A

6. nedeľa cez rok A

7. nedeľa cez rok A

1. pôstna nedeľa A

 

Katechetické inšpirácie k Národnému  týždňu manželstva

Amoris laetitia

Sviatosť manželstva

Čo je to sviatosť manželstva? - 3-minútový katechizmus

Čo je sex? - 3-minútový katechizmus

Čo učí Cirkev o sexuálnej morálke - 3-minútový katechizmus

Formačné programy pre manželov

Teológia tela

 

 

 

 

Súvisiace: 

Videá