Sv. Benedikt, opát, patrón Európy

 

Viac pracovných listov pre deti nájdete na webovej stránke katecheza.marianky.sk

Videá