Projekt "10 videí Amoris laetitia"

Projekt obsahuje 10 videí, ktoré budú v spolupráci s TV LUX zverejňované v mesačných intervaloch. Ku každému videu je pripravený sprievodný manuál obsahujúci 4 katechézy, ktoré bude Rada KBS pre rodinu zverejňovať v týždenných intervaloch - vždy v piatok. Materiál sa tak môže stať pastoračnou príručkou pre duchovnú obnovu rodín/spoločenstiev a farností. (prevzaté z rodina.kbs.sk)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. video - Povolaní k cirkevnému poslaniu
 
 
 
 
 
 
Katechezy: 
Súvisiace: 

Videá