Hospitácie na hodinách katolíckeho náboženstva

Na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (Z. z. č. 394/204) článok II. bod 8 hospitáciu na vyučovaní katolíckeho náboženstva vykonávajú osoby poverené príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi. Riaditelia škôl im dovolia túto činnosť vykonávať.

Metodickú príručku hospitácie z katolíckeho náboženstva si môžete zakúpiť v KPKC. Cena: 1,7 €/ks.

Príloha 1.

Štátna školská inšpekcia na hodinách katolíckeho náboženstva

Na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (Z. z. č. 394/204) článok II. bod 7 štátnu školskú inšpekciu na vyučovaní katolíckeho náboženstva vykonávajú osoby poverené hlavným školským inšpektorom po dohode s príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi.
Zdroj: KPKC

Stránky

Videá