Kontinuálne vzdelávanie - aktualizačné šk. rok 2014/2015

Vážený/á  učiteľ/ka  katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy.

Dňa 19. decembra 2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo Bratislavskej arcidiecéze program kontinuálneho vzdelávania učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy s názvom: "Rozvoj kompetencií na hodinách katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy".

Stránky

Videá