Sv. Terézia z Kalkaty - pracovný list + osemsmerovka

Pracovný list a osemsemrovku nájdete v prílohe.

„Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje.“

                                                                   Sv. Terézia z Kalkaty