Metodický deň - prednášky

V prílohe uverejňujeme prednášku ThLic. Ivety Fides Strenkovej, ThD. na tému "Spravodlivosť a Milosrdenstvo" a prednášku PhDr. Juraja Vitteka, PhD. na tému: "Rok milosrdenstva v perspektíve pontifikátu Svätého Otca Františka a teológie svätých". Prednášky odzneli na metodickom dni pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy Bratislavskej arcidiecézy dňa 10.

Biblia pre všetkých 2016

Začíname prípravu na biblickú súťaž Biblia pre všetkých 2016, ktorá bude pozostávať tak ako i v predošlých ročníkoch z pracovných listov. /prvý pracovný list je zverejnený na našej webovej stránke v sekcii Biblia pre všetkých v časti Študijné listy/. Každý pracovný list bude obsahovať nielen otázky zo Svätého písma ale zároveň aj inšpirácie, zamyslenia, výzvy, podnety na diskusiu v skupinkách, na konanie.... Otázky z uverejnených pracovných listov budú tvoriť databázu otázok pre farské kolo.

Metodický deň - pozvánka

Diecézny katechetický úrad v Bratislave pozýva všetkých kňazov, učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy a katechétov na metodický deň, ktorý sa uskutoční dňa 10. novembra 2015. Je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy so zameraním na blížiaci sa Jubilejný rok milosrdenstva.

Stránky