Katechetické inšpirácie na január

Ponúkame Vám katechetické pomôcky k januárovým svätcom a na nedeľnú katechézu. Vhodné pre katechézu s deťmi v rodine, katechézu vo farnosti aj na školské vyučovanie náboženstva.

 

Katechézy pre deti:

Sv, Angela Merici - pracovný list, kvíz, omaľovánky, prezentácia

Sv. Tomáš Akvinský - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Sv, Agnesa, panna a mučenica - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Sv. František Saleský - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Obrátenie sv. Pavla - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Sv. Ján Bosco - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Sv. Vincent, diakon a mučeník - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

Sv. Anton, opát, pustovník - pracovný list sr. Faustíny Zaťkovej, FDC

 

Krst Krista Pána - www.nimraloviny.sk 

Sviatok Troch kráľov - www.vira.cz

Sviatok Troch kráľov - tajničky - Brnenské arcibiskupství

 

Katechézy na nedeľu pre dospelých

Krst Krista Pána

2. Nedeľa C

3. nedeľa C

4. nedeľa C

 

Katechézy na nedeľu pre deti:

Zjavenie Pána

Krst Krista Pána

2. Nedeľa C

3. nedeľa C

4. nedeľa C

 

 

Súvisiace: