Katechetická ponuka na ADVENT 2021

Dávame do pozornosti viaceré inšpiratívne adventné katechetické ponuky. Ponuka je určená pre školské vyučovanie náboženstva aj pre katechézu vo farnosti, pre deti, mládež i pre katechézu v rodine. 

Prajeme Vám, aby Vám tieto ponuky napomohli k požehnanému prežitiu adventného obdobia a k príprave na sviatky Narodenia nášho Pána.

 

 

Ponuka Diecézneho katechétického úradu  Bratislavskej arcidiecézy:

 

Adventné katechézy v duchu Katechéz dobrého Pastríera

Advent - príprava na Vianoce - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC) 

2. Adventná nedeľa Cpracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

3. Adventná nedeľa C - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

4. Adventná nedeľa C - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

sv. Mikuláš pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

sv. Mikuláš - interaktívny kvíz (ThLic. M. Majzel PhD.)

Nepoškvrnené počatie Panny Márie - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

sv. Lucia - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

sv. František Xaverský - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

ponuka pracovných listov ORIEŠKY

 

2. Adventná nedeľa - katechéza pre dospelých

3. adventná nedeľa - katechéza pre dospelých

4. adventná nedeľa - katechéza pre dospelých

 

 

Ponuky z iných zdrojov:

 

Adventná ponuka - DKÚ Spiš

Advent s myšlienkami sv. otca Františka - DKÚ Žilina

Adventný špeciál DKÚ Žilina

Advent a Vianoce - ThLic. M. Majzel PhD.

Pápežské misijné diela

Adventný veniec do okna

Advent s mojou rodinou, aj farskou rodinou - DKC Brno

Adventná výzva - Saletíni Rozkvet

Naber správny smer - DKC Brno

Deti, vira.cz

Vianočný stromček v Advente - tvoj strom.sk

Adventná príprava so Scothom Hahnom a Johnom Bergsmom - OZ: V.I.A.C.

Advent v karmelitánskom duchu - téma Detstvo duše a sú inšpirované sv. Teréziou od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux) a Mariou Montessori

 

 

Súvisiace: