Príprava - Biblia pre všetkých 2020

 

 

Aj tento rok vás Vás chceme pozvať na biblickú súťaž "Biblia pre všetkých 2020", ktorej cieľom nie je len samotná súťaž, ale aj štúdium Svätého písma v jej prípravnej fáze.  Pretože Božie Slovo "má v sebe silu, ktorú nedokážeme predvídať.  Ono ako zasiate semeno rastie samo od seba, aj keď hospodár spí" (porov. EG 22) Predmetom štúdia aj súťaže zároveň bude Evanjelium podľa Jána. V prípravnej fáze, ktorú začíname už onedlho Vám chceme ponúknuť pracovné listy, ktoré v rámci spolupráce s  d.p. Mgr. Andrejom Šottníkom budú vychádzať s týždňovým intervalom. 

 

Pracovné listy budú obsahovať niekoľko častí:

hneď v úvode bude pracovný list obsahovať určitý text Svätého písma (z konkrétnej kapitoly Evanjelia podľa Jána), ďalej porozumenie textu pomocou vysvetlenia kľúčových slov, súvislosti s inými časťami Sv. písma, uživotnenie cez konkrétnu metódu práce s Božím slovom, sebareflexiu – spytovanie svedomia, modlitbu a napokon Slovo na zapamätanie si. Súčasťou budú i súťažné úlohy, prípadne testy, krížovky.

 

Aby príprava splnila svoj účel, odporúčame počas nej pravidelné stretnutia v skupinkách.  Počas stretnutí Vás povzbudzujeme zamerať sa zvlášť na momenty, v ktorých Slovo Boha volá každého osobným spôsobom (porov. VD 77). Teda momenty, v ktorých sa Boh dotýka človeka. Z tohto dôvodu odporúčame nechať aj priestor pre spontánne zdieľanie sa, či modlitbu v skupinke, prípadne podnety, ktoré sami navrhnete ako uživotnenie Božieho slova do svojho života.

 

Na záver Vás pozývame spolu s nami zverovať v modlitbe Vás i celú túto prípravu na biblickú súťaž našej Nebeskej Matke, ktorá je symbolom otvorenia sa Bohu a blížnym; aktívneho počúvania, ktoré zvnútorňuje, asimiluje Slovo, a ktoré sa v nej stáva formou života. (porov. VD 27)

Videá