Májové katechetické inšpirácie

V máji sme pozvaní svoju pozornosť viacej sústrediť na Pannu Máriu. Ponúkame Vám pomôcky na katechézu v rodine i vo farnosti aj na školské vyučovanie náboženstva.

 

 

 

 

 

 

 

Ruženec- pracovný list pre deti 

Deň matiek        

Modlitba ruženca      

Panna Mária Kráľovná mája - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Panna Mária, pomocnica kresťanov - pracovný list pre deti

Panna Mária - naša matka | MINÚTKA S PÁPEŽOM FRANTIŠKOM 7  

Sviatok Nanebovstúpenia Pána - interaktívny kvíz

Nanebovstúpenie Pána a sviatok Zoslania Ducha Svätého

Turíce

 

Inšpirácie podľa prístupu Katechéz dobrého Pastiera

Aby prvé sväté prijímanie nebolo len formalitou - Katechéza 

 

Svätci v mesiaci máj

sv. Jozef robotník - pracovný list pre deti

sv. Krištof Magalaneas, kňaz a spoločníci, mučeníci

sv. Rita - pracovný list pre deti

sv. Jakub, apoštol - pracovný list pre deti

sv. Filip Neri - pracovný list pre deti

sv. Filip a Jakub, apoštoli - pracovný list pre deti

sv. Florián - pracovný list pre deti

 

Katechéza pre dospelých

6. veľkonočná nedeľa

7. veľkonočná nedeľa

Zoslanie Ducha Svätého

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

 

Katechézy  ku Dňu rodiny vhodné pre stretká

 

České a iné zdroje

Panna Maria - pracovné listy a omaľovánky - Víra pro děti      

Máj, mariánsky mesiac - víra.cz

Panna Mária - brnenské biskupstvo

Katechézy o Márii     

Katecheza FDC

Zoslanie Ducha Svätého - brnenské kat. centrum 

Brnenské katechetické centrum 

Katechezy.sk 

Súvisiace: 

Videá