Katechetická ponuka na ADVENT 2020

Dávame do pozornosti viaceré inšpiratívne adventné katechetické ponuky. Ponuka je určená pre školské vyučovanie náboženstva aj pre katechézu vo farnosti, pre deti, mládež i pre katechézu v rodine.

Prajeme Vám, aby Vám tieto ponuky napomohli k požehnanému prežitiu adventného obdobia a k príprave na sviatky Narodenia nášho Pána.

Ponuka Diecézneho katechétického úradu  Bratislavskej arcidiecézy:

Advent - príprava na Vianoce - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC) 

1. adventná nedeľa B  - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

1. adventná nedeľa B - pracovný list pre mládež (sr. Faustína Zaťková, FDC)

2. adventná nedeľa B  - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

2. adventná nedeľa B  - pracovný list pre mládež (sr. Faustína Zaťková, FDC)

3. adventná nedeľa B  - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

3. adventná nedeľa B  - pracovný list pre mládež (sr. Faustína Zaťková, FDC)

4. adventná nedeľa B - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

sv. Mikuláš pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

Nepoškvrnené počatie Panny Márie - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

sv. Lucia - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

sv. František Xaverský - pracovný list pre deti (sr. Faustína Zaťková, FDC)

ponuka pracovných listov ORIEŠKY

 

 

I. Adventná ponuka Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy

II. Adventná ponuka Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy

Adventná ponuka KPKC

Adventné semienka nádeje

Jesseho strom (ponuka www.zastolom.sk)

Netradičný adventný kalendár  (ponuka www.zastolom.sk)

Odkrývanie najväčšieho daru, Ann Voskampová

 

 

 

Súvisiace: 

Videá