1. adventná nedeľa 2017 - pracovný list pre deti

Viac pracovných listov pre deti nájdete na webovej stránke katecheza.marianky.sk