2. adventná nedeľa B 2017 - pracovný list pre mládež