Nové Direktórium pre katechizáciu

 

Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie oficiálne predstavila nové Direktórium pre katechizáciu.  Osobitosťou dokumentu, určeného osobitne do pozornosti biskupov a katechétov, je spätosť evanjelizácie s katechézou. Novému Direktóriu pre katechizáciu predchádzali direktóriá z rokov 1971 a 1997.

Nové direktórium vychádza na 300 stranách, ktoré sú rozdelené do troch častí a 12 kapitol. Jeho text pripomína, že každý pokrstený človek je misionárskym učeníkom a  prízvukuje aj nevyhnutnosť nachádzať nový jazyk, s ktorým sa má viera komunikovať.

Ako tri hlavné princípy katechetickej činnosti direktórium predstavuje vydávanie svedectva, postoj milosrdenstva a slobodný a nezištný dialóg. Širší priestor dáva téme formácie katechétov, venuje sa aj dôležitosti rodiny, úlohe farností, katolíckych škôl, prijímaniu postihnutých osôb, migrantov, téme medzináboženského dialógu, potrebe ekologickej konverzie, bioetike i ďalším špecifickým oblastiam.

Direktórium sa zaoberá aj súčasnou digitálnou kultúrou, pričom pripomína jej pozitívne i temné stránky. Táto kultúra totiž môže viesť k osamotenosti, manipulácii, násiliu, kybernetickému šikanovaniu, predsudkom a nenávisti.

Zdroj: TK KBS

 

Dávame do pozornosti príspevky z tlačovej konferenci, ktorá sa uskutočnila vo Vatikáne 25. júna 2020.

Rečníci:

arcibiskup Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady pre podporu novej evanjelizácie

arcibiskup Octavio Ruiz Arenas, tajomník Pápežskej rady pre podporu novej evanjelizácie

biskup Franz-Peter Tebartz-van Elst, delegát pre katechézu tej istej pápežskej rady

Príspevky sú súčasťou prílohy.