Informácie z Veni Sancte 2019

 

Dňa 31. augusta 2019 sa uskutočnilo v Dóme sv. Martina v Bratislave Veni Sancte pre katechétov a učiteľov náboženstva Bratislavskej arcidiecézy. Počas tohto dňa odznela prednáška:

Vybrané knihy Svätého písma pre 19. ročník Biblickej olympiády Kniha Exodus 1. - 24. kapitola, Kniha proroka Jonáša a Jánovo evanjelium. Prenášku lektoroval: Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.

Materiály z prednášky nájdete na tomto linku.

 

Na stretnutí odzneli tieto informácie:

  • DKÚ ponúka Sprievodcu termínmi počas celého školského roku 2018/2019. Sú v ňom zaznačené termíny všetkých metodických dní a biblických súťaží. Sprievodcu termínmi nájdete aj na našom webe, na hlavnej stránke.
  • Prosíme o priebežné posielanie štatistických a osobných údajov katechétu a učiteľa náboženstva na adresu Diecézneho katechetického úradu Bratislavskej arcidiecézy. Poslať ich možno elektronicky vypísaním elektronického formulára alebo aj poštou. Údaje prosíme poslať do konca mesiaca september.

Pozrite si fotogalériu