Púť detí do Marianky 2012

Púť detí a mládeže Bratislavskej arcidiecézy do Mariánky - 19. mája 2012