NA CESTE K JEŽIŠOVI - katechéza prvoprijímajúcich

 

Dávame do pozornosti katechetický projekt pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov NA CESTE K JEŽIŠOVI. Odpovedá na nové výzvy súčasnej doby, keď praktizovanie viery v mnohých rodinách je len príležitostné. V projekte sa dáva dôraz na zapojenie rodičov do katechézy a začlenenie detí do spoločenstva veriacich. Mimoriadnym je tiež úsilie pokračovať v katechéze aj po slávnosti prvého svätého prijímania a neobmedzovať sa len na prípravu k prijatiu Eucharistie. 

Materiály pre bližšie oboznámenie sa s teóriou a praxou projektu a tiež podklady pre stretnutia detí a rodičov v prvom a druhom roku katechézy môžete nájsť na našom webe a aj webovej stránke sestier dominikánok, ktorý tento projekt pripravili. 

Súvisiace: 

Videá