Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli - pracovný list pre deti

Viac pracovných listov pre deti nájdete na webovej stránke katecheza.marianky.sk