1. adventná nedeľa A

Viac pracovných listov pre deti nájdete na webovej stránke katecheza.marianky.sk.

Liturgický rok: 
Liturgické obdobie: 

Videá