Informácie z metodického dňa a Veni Sancte

Milí učitelia NBV/NAB, milí katechéti,
dávame Vám k dispozícii informácie a prednášku, ktoré odzneli na metodickom dni.
 
DKÚ ponúka Sprievodcu katechétu a učiteľa náboženstva. Sú v ňom zaznačené termíny všetkých metodických dní a biblických súťaží v tomto školskom roku. Sprievodcu termínmi nájdete aj na našom webe, na hlavnej stránke.
  • téma nového formačného roku, ktorá bude dominovať najmä v dekanátnych stretnutiach pre katechétov a učiteľov náboženstva a je súčasťou diecéznej formácie, je Veľmi som túžil (Desiderio desideravi) o liturgickej formácii Božieho ľudu.
  • prosíme o priebežné posielanie štatistických a osobných údajov katechétu a učiteľa náboženstva na adresu Diecézneho katechetického úradu Bratislavskej arcidiecézy. Poslať ich možno elektronicky vypísaním elektronického formulára alebo aj poštou. Údaje prosíme poslať do konca mesiaca september.
  • ponúkame možnosť workshopov v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu, výchovy k láske, sexuálnej výchovy a výchovy k láske. Program "POVEDZ MI LÁSKA" je určený pre žiakov navštevujúcich etickú aj náboženskú výchovu. Je rozšírený už od piateho ročníka základnej školy po deviaty. A pre 1. a 2. ročník stredných škôl. Viac informácií k programu sa dozviete v tomto linku

Vyprosujeme Vám pokojný začiatok nového školského roku, silu a múdrosť pri ohlasovaní radostnej zvesti.

Videá