Pozvánka na Metodický deň

Učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy pozývame na

 

METODICKÝ DEŇ,

ktorého súčasťou bude aj slávnostné Veni Sancte.

Uskutoční sa
v sobotu 3. septembra 2022
v aule Benedikta XVI. RKCMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava

 

 

Program:

 9:00 - VENI SANCTE slávnostná sv. omša v Dóme sv. Martina, hlavný celebrant Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., bratislavský arcibiskup metropolita.

10.00 – informácie Diecézneho katechetického úradu pre šk. rok 2022/2023

11.00 – Vybrané knihy Svätého písma pre 21. ročník Biblickej olympiády Kniha Nehemiáš, Kniha Judit, Kniha Ester, Prvý Petrov list. 

               Spoločná téma vybraných kníh – Odvaha a dôvera v Boha. 

               Lektor: Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.

12. 30 – predpokladaný záver

 

Účasť je potrebné potvrdiť alebo ospravedlniť. Môžete využiť elektronický formulár.

Uvedené podujatie je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy.

Tešíme sa na naše spoločné chvíle a do nastávajúcich dní vyprosujeme veľa zdravia a hojnosť Božích milostí. 

Videá