Pozvánka na metodický deň - UPOZORNENIE

Arcidiecézny katechetický úrad v Bratislave pozýva všetkých kňazov, učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy a katechétov na metodický deň, ktorý sa uskutoční dňa 9. novembra 2021 (utorok) na RK CMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava (Aula Benedikta XVI.), so začiatkom o 8:00 hod. Je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy.  Metodický deň sa uskutoční len pre zaočkované osoby. Ostatní, prosím, aby ste nahlásili svoju neúčasť.

 

 

 

 

Program: 

1. Mgr. Daniela Balážová
Téma: 
Predstavenie pracovného zošita pre 1. ročník základných škôl.

 

Prestávka a informácie AKÚ

 

2. ThLic. Jozef Vadkerti
Téma: Zástupná modlitba

 

Predpokladaný záver: 12.00 hod.

Účasť na metodickom dni je potrebné potvrdiť alebo ospravedlniť. Môžete využiť elektronický formulár.

Tešíme sa na stretnutie. 

kolektív AKÚ BA