Informácie z metodického dňa a Veni Sancte

Dňa 27. augusta 2020 sa uskutočnil v Dóme svätého Martina v Bratislave Metodický deň  a slávnostné Veni Sancte pre katechétov a učiteľov náboženstva Bratislavskej arcidiecézy. Podujatie je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy.

Počas tohto dňa odznela prednáška:

Vybrané knihy Svätého Písma pre 20. ročník Biblickej olympiádyKniha Exodus, kapitoly 1. - 24, Kniha proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. Prenášku lektorovala: ThDr. Dagmar Kráľová, FMA, PhD.

Materiály z prednášky nájdete na tomto linku.

 

Na stretnutí odzneli aj tieto informácie:

 

  • DKÚ ponúka Sprievodcu katechétu a učiteľa náboženstva. Sú v ňom zaznačené termíny všetkých metodických dní a biblických súťaží v tomto školskom roku. Sprievodcu termínmi nájdete aj na našom webe, na hlavnej stránke.
  • téma nového formačného roku, ktorá bude dominovať najmä v dekanátnych stretnutiach pre katechétov a učiteľov náboženstva a je súčasťou diecéznej formácie, je "S BOŽÍM SLOVOM".
  • prosíme o priebežné posielanie štatistických a osobných údajov katechétu a učiteľa náboženstva na adresu Diecézneho katechetického úradu Bratislavskej arcidiecézy. Poslať ich možno elektronicky vypísaním elektronického formulára alebo aj poštou. Údaje prosíme poslať do konca mesiaca september.
  • ponúkame možnosť workshopov v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu, výchovy k láske, sexuálnej výchovy pre 7., 8., a 9. ročníky ZŠ a pre stredné školy. Kontaktné údaje nájdete na našej webovej stránke
  • príhovory o. biskupa Mons. prof. ThDr. Jozefa Haľka, PhD. v dohľadnej dobe uverejníme aj v textovej podobe