Biblia pre všetkých - prihlasovanie na biblickú súťaž spustené

Začíname prihlasovanie sa na biblickú súťaž "Biblia pre všetkých 2020". V rámci prípravy, ktorá bude vychádzať zo štúdia Evanjelia podľa Jána uverejňujeme aj pracovné listy, v priečinku "Biblia pre všetkých 2020" . Prihlasovanie trvá do 29. februára 2020.

V prílohe nájdete prihlášku do súťaže. Vyplnené prihlášky za jednotlivé skupiny je potrebné poslať na poštovú adresu Diecézneho katechetického úradu Bratislavskej arcidiecézy, Špitálska 7, 814 92 Bratislava, po potvrdení kňazom farnosti. Do súťaže sa môžete prihlásiť aj elektronicky pomocou elektronického formulára

Dôležité termíny:

  •  Farské kolá: 25. - 26. apríla 2020
  •  Dekanátne kolá: 16. - 17. mája 2020
  •  Diecézne kolo: 6. júna 2020

Želáme Vám, aby čas prípravy bol nielen priestorom pre nadobúdanie nových vedomostí, ale predovšetkým časom každodenného kráčania so živým Bohom. Zvlášť povzbudzujeme, aby čas prípravy bol aj príležitosťou stretávať sa nad Božím slovom v malých skupinkách-spoločenstvách. 

Ďalšie inšpirácie k príprave nájdete na tomto linku.

"Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva" Kol 3, 16

Teší sa na vás prípravný tím súťaže.

Videá