Bl. Imelda Lambertini – patrónka prvoprijímajúcich detí

Viac pracovných listov pre deti nájdete napr. aj na webovej stránke katecheza.marianky.sk

Videá