Videokatechézy pre deti

KRST PÁNA  

POVOLANIE - 2. Nedeľa B

ČO SOM OCHOTNÝ OPUSTIŤ - 3. Nedeľa B 

JEŽIŠ - UČITEĽ -  4. Nedeľa B 

KOĽKO ZODVIHNEM - 5. Nedeľa B 

BUĎ ČISTÝ - 6. Nedeľa B 

VEĽKÝ ZÁPAS - 1. Pôstna nedeľa B

NÁROČNÁ TURISTIKA - 2. Pôstna nedeľa B

ČO S TÝM HNEVOM - 3. Pôstna nedeľa B

MAŤ RÁD = DÁVAŤ - 4. Pôstna nedeľa B

RASTIE NIEČO VEĽKÉ - 5. Pôstna nedeľa B

SOM SLÁVNY YOUTUBER - Kvetná nedeľa B

SKORO RÁNO - Veľkonočná nedeľa B

MILOSRDNÝ = BLÍZKY - 2. Veľkonočná nedeľa

JEDLO = BOŽÍ DAR  - 3. Veľkonočná nedeľa

DOBRÝ PASTIER A OVEČKY - 4. Veľkonočná nedeľa

PRINESIE OVOCIE - 5. Veľkonočná nedeľa

VLASTNOSTI LÁSKY - 6. Veľkonočná nedeľa

TELEVÍZNE HVIEZDY - 7. Veľkonočná nedeľa

VZÁCNA NÁVŠTEVA - Zoslanie Ducha Svätého

BYŤ UČITEĽOM, BYŤ SVEDKOM - Nedeľa Najsvätejšej Trojice 

BRATSKÁ LÁSKA - 10. Nedeľa B

BYŤ TRPEZLIVÝ - 11. Nedeľa B

NEBUDEM SA BÁŤ - 12. Nedeľa B

ŠPECIÁL - 13. nedeľa B

 

 

 

 

 

 

 

 

Videá