Púť detí do Marianky 2017

 

Pozývame všetky deti na "Púť detí", ktorá má tradíciu konať sa na konci mesiaca máj. Môže byť motiváciou alebo možnosťou poďakovania sa aj pre prvoprijímajúce deti a zároveň sa viaže na termín okolo 24. mája, kedy sa v Cirkvi slávi spomienka Panny Márie Pomocnice kresťanov.

 

 

Téma púte:  Fatimská Panna Mária ( z príležitosti 100. výročia fatimských zjavení)

Čas:    20. máj 2017

Obetný dar: sušené milieko pre bábätká v núdznych rodinách 

Odporúčaný dobrovoľný príspevok: 1€

Registrácia:  putmarianka@gmail.com, 0902 886 628

 

STRUČNÝ PROGRAM:

Okolo 8.30 – putovanie z Rače

Okolo 9.30 – putovanie zo Stupavy

10.00 – 13.30 – Katechézy v údolí

11.30 – 14.00 – Vystúpenie detských spevokolov

12.30 – 13.30 - obed

14.30 – Sv. omša pri jaskynke Lurdskej Panny Márie

16.00 – odchod domov

 

Organizátori púte:        Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy

                                    eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

                                    KSCM – Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda

 

  • hlavný zodpovedný:      Tomáš Krampl, kaplán zo Šamorína

                                              kontakt: 0910 228 558, tomas.krampl@gmail.com

  • zodpovední za eRko (OC Bratislava):     Miroslava Selecká, Lenka Debnárová, Katarína Ečeryová

          

Viac informácií nájdete v prílohe.

Videá