Iné dokumenty

 

Kompendium Katechizmu Katolíckej Cirkvi (2005)
Obežník č. 520/2009 (2009) O vyučovaní náboženstva na školách
Christus vivit (2019)
Gaudete et exultate (2018) O povolaní k svätosti v súčasnom svete
Catechesi tradendae (1979) Apoštolská exhortácia o katechéze v našej dobe
Evangelii nuntiandi (1975) Apoštolská exhortácia o ohlasovaní evanjelia v dnešnom svete