Púť detí do Marianky 2015

Púť detí a mládeže Bratislavskej arcidiecézy do Mariánky - 23. mája 2015

Téma: Tajomstvo zasväteného života

Správa z púte

Videá