Púť detí do Marianky 2008

Púť detí a mládeže Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy do Marianky - 24. mája 2008

V sobotu 24. mája sa uskutočnil VI. ročník Púte detí a mládeže do Marianky. Túto púť organizoval Diecézny katechetický úrad v Bratislave, Diecézny katechetický úrad v Trnave a Rímskokatolícky farský úrad v Marianke za výdatnej pomoci bohoslovcov z kňazského seminára v Bratislave. Cieľom púte bolo stretnúť sa s Pannou Máriou pod heslom: “Ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami”. (Sk 1, 8) Toto heslo je zároveň aj heslom 23. svetového dňa mládeže, ktoré bude v austrálskom meste Sydney od 15. do 22. júla.

Samotnému putovaniu predchádzala duchovná príprava, ktorej hlavnou myšlienkou bol Duch Svätý a misijné poslanie každého z nás. Pozostávala zo štrnástich katechéz skutkov duchovného a telesného milosrdenstva, ktoré pripravil dp. dekan Peter Kučera a ktoré priblížili deťom, ako svedčiť o Ježišovi v bežnom živote.
Program, na ktorom sa zúčastnilo približne 2200 detí, začal o 9. 00 pešou púťou cez hory z Rače. Tí, ktorí pricestovali priamo do Marianky, zúčastnili sa katechéz o štrnástich skutkoch milosrdenstva a pomodlili sa krížovú cestu.
O 11. 00 vystúpili spevácke skupiny pri kostole v programe Spievajme Márii a o 14. 00 bola slávnostná sv. omša pri Lurdskej jaskyni, ktorú celebroval Mons. Marian Gavenda, šéfredaktor Katolíckych novín. Púť sme zakončili modlitbou pred milostivou sochou Panny Márie vo farskom kostole a už teraz sa spoločne tešíme na ďalšie stretnutie, ktoré bude 23. mája 2009 v Marianke.

Jozef Adamkovič, riaditeľ DKÚ v Bratislave
Ladislav Tóth, riaditeľ DKÚ v Trnave

Fotogaléria

Videá