Víťazi celoslovenského kola súťaže BODaM

15. mája 2024 sa v nových priestoroch Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, na Štefánikovej ulici 2 v Poprade, uskutočnilo vyhodnotenie celoštátneho kola výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže, ktorú každoročne vyhlasuje súbežne s vedomostnou súťažou Biblická olympiáda. BODaM je zameraná na originálne výtvarné zobrazenie vybranej biblickej udalosti, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií. Cieľom súťaže je zaangažovať deti a mládež do vnímania a prežívania biblických dejín a privádzať ich aj cez výtvarné umenie k osobnému a hlbšiemu poznávaniu Biblie.

Obsahom tohto ročníka boli podobne ako pri Biblickej olympiáde, knihy Genezis, Daniel, Evanjelium podľa Jána a Žalm 27. Vybrané kapitoly z týchto kníh spájala téma Vytrvať vo viere. Žiaci súťažili v 8. kategóriách rozčlenených podľa školských ročníkov.

Odborná porota tento rok hodnotila 196 zaslaných prác po obsahovej a umeleckej stránke. Mená víťazov jednotlivých kategórií si môžete pozrie na tomto linku.

Víťazom srdečne blahoželáme.

 

 

 

Videá