NEZLOMNÝ - katechézy k blahorečeniu Jána Havlíka

Na konci augusta zažije Cirkev na Slovensku veľkú udalosť. Po Titusovi Zemanovi a Anke Kolesárovej budeme mať nového blahoslaveného.
31. augusta bude v Šaštíne blahorečený Ján Havlík.

Mladý muž s nezlomnou túžbou stať sa kňazom a misionárom v Spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Za vieru prenasledovaný, strčený v Jáchymovských baniach a psychicky rozleptávaný v obávanej Pražskej Ruzynskej väznici, no do konca života verný.
Z príležitosti jeho blahorečenia vznikli 4 katechézy v spoločnom diele NEZLOMNÝ.

Majú symbolické názvy vyjadrujúce stav jeho duše – Iskra povolania, Oheň vytrvalosti, Tma neslobody a Hmla pochybností.
 
Sú určené pre kňazov, rehoľníkov, katechétov, animátorov a všetkých, ktorí žijú pre mladých a vidia v nich potenciál a nádej.
Dajú sa použiť na hodinách náboženstva, na stretkách, letných táboroch či pri príprave na prijatie sviatosti birmovania.
Vznikli s veľkou túžbou, aby sa čím viac mladých dozvedelo o Jankovi ako o vzácnom poklade slovenskej Cirkvi.
Katechezy: 

Videá