Pozvánka na Metodický deň

Učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy pozývame na

METODICKÝ DEŇ,

ktorý sa uskutoční v utorok 7. mája v sále pod kostolom, 

v priestoroch Pastoračného centra pri kostole Sv. Rodiny, Bratislava – Petržalka, Nám. Jána Pavla II. č.1.

 

 

 

 

Program:

 9:00 ThLic. PaedDr. Patrik Bacigál - Lapbook liturgický rok a jeho využitie na hodinách náboženskej výchovy

10.00 – prestávka a informácie AKÚ

11.00 – workshop

12. 30 – predpokladaný záver

 

Prosíme , aby ste si priniesli: lepidlo, nožnice, farbičky, 2, -eurá poplatok za prístup k materiálom na web stránke.

 

Účasť je potrebné potvrdiť alebo ospravedlniť. Môžete využiť prihlasovací formulár

Metodický deň je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy.

Tešíme sa na naše spoločné chvíle a do nastávajúcich dní vyprosujeme veľa zdravia a hojnosť Božích milostí. 

tím AKÚ

Videá