Výsledky diecézneho kola súťaže Biblia očami detí a mládeže.

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže

Dňa 16. apríla 2024 na DKU v Bratislave prebehlo vyhodnotenie výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže. Do súťaže sa zapojilo viac ako  200 žiakov . Práce vyhodnotili Mgr. art. Pavol Rehák a Mgr. art. Ondrej Gavalda. Za spoluprácu im srdečne ďakujeme. Blahoželáme víťazom, prvé tri miesta z každej kategórie postupujú na celoslovenské kolo .

 

 

 

 

 

Výsledky z diecézneho kola

1. kategória - materské školy

1. miesto - Mia Mária Bolfová, MŠ Senec, Premena vody na víno

 

2. kategória – 1. a 2. ročník základná škola

1. miesto – Natália Mitánek, ZŠ s MŠ s VJM Vetvárska Bratislava, Únik z rozpálenej pece

2. miesto – Ema Prevajová, ZŠ s MŠ Kuchyňa, Daniel a levy 

3. miesto – Karin Gregušová, Spojená škola sv. Františka z Assisi Bratislava, Daniel v jame levovej

Cena poroty

Viliam Csóka , ZŠ s MŠ s VJM Vetvárska Bratislava, Daniel v jame levov

Adela Bačeková , ZŠ s MŠ Kuchyňa, Daniel v jame levov

Johana Pavlovičová, Spojená škola sv. Františka z Assisi Bratislava, Daniel v jame levov

Patrícia Šuplatová, ZŠ Kysucká Senec, Chvála Pána

Lázár Ziric, ZŠ s MŠ s VJM Vetvárska Bratislava, Vzkriesenie Lazára

 

3. kategória – 3. a 4. ročník základná škola

1. miesto – Nikola Kostolanská, ZŠ s MŠ Kuchyňa, Vytrvať vo viere aj v ohnivej peci

2. miesto – Natália Petrášová, ZŠ s MŠ Kuchyňa,  Daniel v jame levov

3. miesto – Marián Babal, Spojená škola sv. Františka z Assisi Bratislava, Ako sa Daniel nepoklonil soche

Cena poroty

 Klára Hurbanová, zš s mš Kuchyňa, Vytrvať vo viere 

Anna Kosnáčová, Spojená škola sv. Vincenta de Paul  Bratislava, Zapredanie za misku šošovice

Olívia Mikovič, CSŠ sv. Martina Hviezdoslavov, Daniel v jame levov

Tereza Balogová, Spojená škola sv. Vincenta de Paul  Bratislava, Zapredanie za misku šošovice

 

4. kategória – 5. a 6. ročník základná škola

1. miesto – Helena Švaralová, Spojená škola sv. Františka z Assisi Bratislava, Krásna Rebeka sa zahalila do závoja

2. miesto – Laura Mauric, ZŠ s MŠ s VJM Vetvárska Bratislava, Duch Svätý prichádza 

3. miesto - Matej Čupka, Spojená škola sv. Františka z Assisi Bratislava, Júdski muži hodení do pece 

Cena poroty

Alica Hudeková, Spojená škola sv. Uršule Bratislava, Zuzana a starci 

Zoja Ficeková, Spojená škola sv. Uršule Bratislava, Obetovanie Izáka

Nina Anderovská, ZŠ s MŠ Riazanská, Cesta za Bohom 

Hana Mazanová, Spojená škola sv. Františka z Assisi Bratislava, Ráchel žiarli na svoju sestru 

Ádám Ürögi, ZŠ s MŠ s VJM Vetvárska Bratislava, Slovo sa stalo telom 

Aneta Lengyelová, zš s mš Hargašova Bratislava, Daniel v jame levovej

Innes Kallas, ZŠ s MŠ s VJM Vetvárska Bratislava, Ja som cesta, pravda a život

Nela Janeková, ZŠ Tajovského Senec, Zázračné rozmnoženie chleba

Ina Solárová, Spojená škola sv. Františka z Assisi Bratislava, Rebeka prvý krát vidí Izáka

Elena Kováčová, Spojená škola sv. Františka z Assisi Bratislava,  Obetovanie Izáka

Tobiáš Húščava, Spojená škola sv. Františka z Assisi Bratislava, Ezau a miska šošovice

Hana Fialová, ZŠ J. Kupeckého Pezinok, Spasiteľ sveta sa zjavil Samaritánom

 

5. kategória – 7., 8., 9. ročník základná škola

1.miesto – Paulína Murgašová, Spojená škola sv. Františka z Assisi Bratislava, Baltazárova hostina

2.miesto – Ema Fábryová, ZŠ Veľký Biel, Videli Ježiša kráčať po mori 

3.miesto – Ema Ondrejková, Spojená škola sv. Františka z Assisi Bratislava, Prorok Daniel 

Cena poroty

Natália Belanová, ZŠ s MŠ Rusovce, Daniel v jame levov

Dorota Šiškovičová, ZŠ Matky Alexie Bratislava, Za svitania v jame levovej

Sára Tomašovicová, ZŠ J. Kupeckého Pezinok, Vzkriesenie Lazára

Elisa Vrbová, Spojená škola sv. Františka z Assisi Bratislava, Abrahámov sluha došiel do Nachorovho mesta a modlí sa 

Adam Janega, Spojená škola sv. Uršule Bratislava, Ukrižovaný Ježiš

Sarah Ciekerová, Spojená škola sv. Uršule Bratislava, Ukrižovaný Ježiš

Sofia Klučková, ZŠ Jarovce, Pán je ochranca môjho života

Timea Takáčová, ZŠ s MŠ Cerová, Krst Krista Pána

Bibiana Petrášová, ZŠ s MŠ Cerová, Ježiš premieňa vodu na víno 

Kristián Benedikovič, ZŠ s MŠ Cerová, Hľa, človek !

Natália Strapcová, ZŠ s MŠ Rusovce, Abrahám 

Ela Komenda, ZŠ s MŠ Jeséniova Bratislava, Daniel v jame levovej

Martin Frčo, ZŠ Tajovského Senec, Ježišova veľkňazská modlitba

Frederika Hluzáková, ZŠ Tajovského Senec, Ježiš kráča po mori

Paulína Papáneková, Spojená škola sv. Františka z Assisi Bratislava, Ráchel a Jakub

Katarína Drábeková, Spojená škola sv. Františka z Assisi Bratislava , Júdski muži v rozpálenej peci

Johana Páleníková, Spojená škola sv. Františka z Assisi Bratislava, Zničenie Sodomy

Martina Kraľovičová, Spojená škola sv. Františka z Assisi Bratislava, Rebeka

Paulína Takáčová, ZŠ Pri kríži Bratislava, Otec pošle Tešiteľa, Ducha Svätého

Sara Slováková, ZŠ s MŠ Rusovce, Zuzana v kúpeli

Lea Sláviková, ZŠ Borský Mikuláš, Ten strom je on sám

 

7. kategória - stredné umelecké školy

1. miesto – Lukáš Novotný, SŠUPAT Bratislava , Obetovanie Izáka

2. miesto - Eva Dubjelová, SŠUPAT Bratislava, Pánov anjel z neba a baránok

3. miesto – Daniel Štefan Mokrý, SŠUPAT Bratislava, Daniel v jame levov

 

8. kategória - špeciálne základné školy

1. miesto – Mia Štofaňáková, CSŠ sv. Martina, Hviezdoslavov, Obetovanie Izáka

2. miesto - Dominik Dugovič, ŠZŠ Pomlejská cesta Šamorín, Obetovanie Izáka 

 

Videá