Výzva na autorov edukačných publikácií

KPKC, n. o. vyhlasuje výzvu na autorov edukačných publikácií pre katolícke náboženstvo/náboženskú výchovu pre 1. cyklus základných škôl. Tvorba edukačných publikácií bude výsledkom práce tímu, ktorého členovia musia spĺňať viaceré kritériá.Viac informácií nájdete na stránke KPKC.

Prihlásiť sa môžu celé tímy aj jednotlivci. V prípade prihlásenia jednotlivca, ten musí spĺňať kritériá pre vedúceho tímu. KPKC, n. o. bude z prihlásených jednotlivcov po vzájomnej dohode vytvárať tímy. 

Predmet výzvy: Tvorba sady edukačných publikácií pre školské vyučovanie katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy pre 1. cyklus základnej školy (1. ročník, 2. ročník, 3. ročník). Sada má obsahovať edukačné publikácie pre učiteľa a edukačné publikácie pre žiaka.

Videá