Život malého spoločenstva - seminár pre laikov aj kňazov

     Máte vo svojej farnosti ľudí, ktorí chcú rásť vo viere a mali by radi stretko?

     Alebo stretko máte, len chcete dať viac do centra pozornosti Krista a Božie slovo, dať mu jasnú        obsahovú štruktúru?

     Túžite po tom, aby Vaša farnosť bola viac otvorená ľuďom a mala evanjelizačné zmýšľanie?

 
Pozývame Vás na 4 stretnutia seminára Život malého spoločenstva, kde sa dozviete o misijnom nastavení života stretiek, o jeho jasnej obsahovej štruktúre, ktorá formuje ľudí v ľudskosti, vo viere aj vo vzťahu s Bohom.
Seminár Život malého spoločenstva otvára priestor pre mimosviatostnú katechézu vo farnosti. Je vhodný pre kňazov, aj laikov. Má 4 stretnutia a je inšpirovaný programom Farské evanjelizačné bunky. Podporuje evanjelizačný model života farnosti.
 
 
Čas: 9:00 - 12:00 SOBOTY
Miesto: Včas oznámime.
 
Termíny stretnutí:
1. stretnutie 11. máj
2. stretnutie 25. máj
3. stretnutie 8. jún
4. stretnutie 22. jún
 
Dobrovoľný príspevok za seminár je 10€/os.
 
Po ukončení seminára ponúkame pre účastníkov mentoring – permanentné sprevádzanie a tiež aj ďalšie formačné programy.
 

Videá