Súťaž - Rodina, základné ľudské právo na život

Dávame do pozornosti súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorú organizuje Asociácia za život a rodinu. Možnosť zapojiť sa je do 12.4.2024. V uplynulých piatich ročníkoch sa jej zúčastnili žiaci z celého Slovenska (v r. 2017 sme dostali 1500 výtvarných prác, v r. 2018 1750 + 34 videí, v roku 2019 sme pristúpili k úplnej elektronizácii a dostali sme 1232 výtvarných diel a 24 videí, v roku 2020 to bolo spolu 335 diel, v roku 2021 784 výtvarných diel a 25 videí, v roku 2022 1077 diel a 13 videí).
 
Súťaž je zacielená na žiakov všetkých základných a stredných škôl s cieľom poukázať na dôležitosť rodiny a krásy a dôležitosti života každého človeka. Chceme podporiť kreativitu žiakov, a preto sme zvolili súťaž výtvarných diel, ktoré sú prirodzeným formátom vyjadrovania sa najmä mladších detí, a súťaž videí, ktoré sú zase vlastné starším žiakom. Spoluoslovenou cieľovou skupinou sú aj učitelia a rodiny zapojených detí.
 
Viac informácií nájdete na stránke www.zazivotarodinu.sk 

Videá