Výsledky dekanátneho kola BO 2022/2023

Dňa 21. a 22. marca 2024 sa uskutočnili na celom Slovensku dekanátne kolá súťaže Biblická olympiáda.  Za Bratislavskú arcidiecézu sa zúčastnilo 109 žiakov základných škôl a 31 žiakov stredných škôl. 

Blahoželáme všetkým postupujúcim, aj  všetkým úspešným riešiteľom.  Ďakujeme žiakom aj katechétom  za vedomosti, spoluprácu a námahu pri príprave.

 

 

 

 

 

Prehľad postupujúcich družstiev za jednotlivé dekanáty:

 

1. kategória (základné školy)

dekanát Bratislava - juh 

Spojená škola Svätej Rodiny - gymnázium, Bratislava     

dekanát Bratislava - sever

 Základná škola sv. Františka z Assisi, Bratislava

dekanát Bratislava - stred cirkevné školy

Gymnázium Matky Alexie, Bratislava 

dekanát Bratislava - stred štátne školy

Gymnázium Grösslingová,  Bratislava

dekanát Malacky 

ZŠ Kuchyňa

dekanát Pezinok 

ZŠ Šenkvice 

dekanát Senec

ZŠ Miloslavov

dekanát Senica

Základná škola Cerová

dekanát Skalica

Základná škola Bernolákova, Holíč

dekanát Šamorín

Základná škola  Zlaté Klasy

 

2. kategória ( stredné školy)

dekanát Bratislava - juh

Gymnázium  F.G. Lorcu, Bratislava

dekanát Bratislava - sever

Gymnázium L. Sáru, Bratislava

dekanát Bratislava - stred cirkevné školy

Gymnázium  sv. Uršule, Bratislava 

dekanát Bratislava - stred štátne školy

Gymnázium Grősslingová, Bratislava

dekanát Malacky 

Spojená škola sv. Františka Assiského - gymnázium Malacky

dekanát Skalica

Gymnázium F. V. Sasinka, Skalica

 

Videá