Informácie z metodického dňa

Milí učitelia NBV/NAB, milí katechéti,
dávame Vám k dispozícii informácie, ktoré odzneli na metodickom dni:
  • ponúkame vám duchovné cvičenia  v Centre spirituality Loyola, dome Manresa, v Ivanke pri Dunaji. Termín 1.- 4.júla.2024.  Počet miest je 15. Jednoposteľové izby nie sú k dispozícii.
  • prosíme po absolvovaní duchovných cvičení, posielajte nám potvrdenie o účasti na katechetický úrad. Potvrdenie stačí poslať emailom.
  • termíny dekanátnych kôl sú 21.marca.2024 ZŠ, 22.marca.2024 SŠ. Registrácia bola ukončená dňa 29.februára.2024.
  • výtvarné práce na súťaž Biblia očami detí a mládeže posielajte na adresu Diecézny katechetický úrad, Špitálska 7, 81492 BA do 10.marca.2024
  • pozvanie pre všetkých učiteľov zapojiť sa do diecézneho programu výchovy k manželstvu a rodičovsvu, sexuálnej výchovy, výchovy k láske - "Povedz mi láska". Program ponúkame formou workshopov s dvojhodinovou časovou dotáciou s možnosťou prispôsobiť sa aj na jednu vyuč. hodinu. Vstupy sú bezplatné. Program je vhodný pre žiakov ZŠ od 5. - 9. ročník a 1.-2. SŠ, pre celé ročníky alebo len pre žiakov v rámci náboženskej výchovy. Termín už na budúci školský rok si môžete dohodnúť: Mgr. Ľubica Nogová, lektor, 0950487018, lnogova@abuba.sk

Prajeme vám silu a citlivé srdce pri ohlasovaní Ježišovej radostnej zvesti.

tím DKÚ

 

Videá