Pozvánka na Metodický deň

 

Učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy pozývame na

METODICKÝ DEŇ,

ktorý sa uskutoční v sobotu 24. februára v sále pod kostolom, 

v priestoroch Saleziánov Dona Bosca na Miletičovej 7, v Bratislave.

 

 

 

 

Program:

 9:00 - Mgr. Kristína Liberčanová, PhD. : Pravidlá, vzťahy a aktivizujúce stratégie v náboženskej výchove

10.00 – prestávka a informácie AKÚ

11.00 – ThDr. Jozef Vadkerti :  Cirkev – spájateľka nespojiteľného

12. 00 – predpokladaný záver

 

Účasť je potrebné potvrdiť alebo ospravedlniť. Môžete využiť prihlasovací formulár

Metodický deň je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy.

Tešíme sa na naše spoločné chvíle a do nastávajúcich dní vyprosujeme veľa zdravia a hojnosť Božích milostí. 

tím AKÚ

Videá