Pozvánka na Metodický deň

 

Učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy pozývame na

METODICKÝ DEŇ,

ktorý sa uskutoční v stredu 29. novembra 2023 v sále pod kostolom, 

v priestoroch Saleziánov Dona Bosca na Miletičovej 7, v Bratislave.

 

 

 

 

 

Program:

 8:00 - PaedDr. Renáta Ocilková - Identita ženy a muža- ako o nej komunikovať s mladými

10.00 – prestávka a informácie AKÚ

11.00 – Ing. Mgr. Eliška Madžová - Homosexualita: biologické a psychosociálne faktory

12. 00 – predpokladaný záver

 

Účasť je potrebné potvrdiť alebo ospravedlniť. Môžete využiť prihlasovací formulár.

Uvedené podujatie je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy.

Tešíme sa na naše spoločné chvíle a do nastávajúcich dní vyprosujeme veľa zdravia a hojnosť Božích milostí. 

tím DKÚ

Videá