Medzinárodná katechetická konferencia "POĎ VON"

Dávame do pozornosti medzinárodnú katechetickú konferenciu "POĎ VON!", ktorá sa uskutoční 24. - 25. novembra 2023 v Poprade - hotel Satel.
Konferencia je výzvou na rast a obnovu pre tých, ktorí chcú vykročiť z komfortu a otvoriť sa novým spôsobom života v kresťanskej komunite.
 
Je pozvaním pre kňazov, katechétov, kresťanských učiteľov a všetkých veriacich aktívnych vo farnostiach.
 
Veríme, že vás ponuka zaujala a konferencia sa stane príležitosťou spoločného napredovania a vzájomnej inšpirácie. Nech sa páči, príďte.
 
Program, ktorý má teoretickú aj vo veľkej miere aj praktickú časť môžete sledovať na tomto linku. Kde sú podrobnejšie informácie s možnosťou prihlásiť sa.
 

Videá